Registreeru koolitusele

Koolitusele registreerimine

Koolitusele saab registreerida läbi kodulehe: aboriginal.ee. Vastava koolituse juures on registreerimise informatsioon. Koolitusele registreerimiseks tuleb täita registreerimisvorm ning edastada andmed.

Dokumendihaldus

 

 

Koolituse tulemusena oskab õppija dokumente vormistada, registreerida ja korraldada asjaajamist. Koolitus kestab 16 akadeemilist tundi.

Koolituse hind: 140 Eurot, millele ei lisandu käibemaksu

Koolituse toimumine kokkuleppeliselt

Töötervishoid ja tööohutus

 

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet. Kursus kestab 24 akadeemilist tundi.

Koolituse hind: 95 Eurot, millele ei lisandu käibemaksu

Koolituse toimumine 01.09.2021- 31.12.2021 Moodle keskkonnas

Töötervishoiu ohutegurite täiendõpe

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast täiendõpet. Kursus kestab 8 akadeemilist tundi.

Koolituse hind: 60 Eurot, millele ei lisandu käibemaksu

Koolituse toimumine 01.09.2021- 31.12.2021 Moodle keskkonnas

Töötervishoiu dokumentatsiooni täiendõpe

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast täiendõpet. Kursus kestab 8 akadeemilist tundi.

Koolituse hind: 60 Eurot, millele ei lisandu käibemaksu

Koolituse toimumine 01.09.2021- 31.12.2021 Moodle keskkonnas

Registreeru koolitusele

Koolituselt väljaarvamise tingimused

  1. Koolitusele ei lubata õppijat, kes ei ole enne koolituse algust tasunud arvet.
  2. Koolituse pooleli jätmisel või õppekava nõutud mahtu mitte läbides koolituse kohta tunnistust ei väljastata.
  3. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitust alustada või koolitusel edasi osaleda, tuleb sellest teavitada Aboriginal OÜ kontaktisikut e-kirja või telefoni teel vähemalt 5 tööpäeva ette.
  4. Aboriginal OÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse algust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest      tulenevatel põhjustel makstakse ettemakstud koolituse tasu tagasi. Individuaalõppe korral lepitakse uus koolitusaeg kokku.
  5. Osaleja loobumisel koolituse keskel tasutud summat ei tagastata.
  6. Osaleja haigestumisel või erakorraliste isiklike asjaolude tõttu, mis takistab koolitusel osalemist, tuleb sellest koheselt teada anda ja ühiselt leitakse lahendus, kuna osaleja saaks õppimist jätkata.