Ostukorv

Kas vanem peab kandma lapse välisriigis õppimise kulud?

Mind on alati paelunud pretsedendid, sest nendest saab õppida ja igaüks teha omad järeldused. Kohus järgib seadusandlust, kuid vahel võime tõdeda, et kui üks kohtuaste otsustab ühte, siis teine kohtuaste otsustab midagi muud. Nii ei saagi kunagi kindel olla, mida kohtus kohtunik või kohtunikud otsustavad. Eile märkasin uudist, kus oli otsus, et vanem peab kandma lapse välisriigis õppimise kulud. Kurb on tõdeda, et laps ja vanem on omavahel kohtus vastakuti ja räägitakse sellest, kas vanemal on kohustus lapse õppimine kinni maksta või mitte. Perekonnaseadus sätestab lapsevanema kohustused, vastutuse, kuid kui paljud on ikkagi seda seadust lugenud? Seda seadust loedki pigem näiteks mõne õppeaine raames või mõne vaidluse tõttu. Kas vanemad on üldse mõelnud sellele, mis on nende otsene kohustus ja vastutus? Lapsevanemaks me ei õpi vaid saame ja kasvame koos lapsega. Meil on päris palju erinevaid seadusi ja määrusi, kuid kui paljud inimesed neid üldse loevad? Kui koolis räägitakse tööõigusest ja tööohutusest, siis inimesed teavadki pigem töökontekstist lähtuvalt seadusandlust, kuid perega seonduv seadusandlus on enamusele võõras. Kahjuks aga seaduse mitte tundmine ei vabasta seaduse täitmisest.

Allikad:

  1. ERR. Vanem peab kandma lapse välisriigis õppimise kulud. https://www.err.ee/1609328481/riigikohus-vanem-peab-kandma-lapse-valisriigis-oppimise-kulud(01.05.2024)
  2. Perekonnaseadus. (vastu võetud 18.11.2009, viimati jõustunud 01.01.2024). – Riigi Teataja  https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603?leiaKehtiv (01.05.2024)
WordPress Lightbox