CAPSOQ 1

CAPSOQ 1

Sugu
Vanus

Järgnevad küsimused puudutavad Teie töökohas valitsevat õhkkonda ning tööga rahulolu. Osad küsimused seonduvad Teie tööga paremini kui teised, kuid palun vastake kõigile küsimustele.

1. Kas Teie töökoormus on ebaühtlaselt jaotatud, nii et tööd kuhjuvad? *
2. Kas Teie töö seab Teid emotsionaalselt häirivatesse olukordadesse? *
3. Kas Teil on suur mõjuvõim oma tööga? *
4. Kas Te peate töötama väga kiiresti? *
5. Kas Teie ja Teie kolleegide vaheline õhkkond on hea? *
6. Kas Te peate osana oma tööst tegelema teiste inimeste isiklike probleemidega? *
7. Kas Teil on sõnaõigus selle üle, kellega koos töötada? *
8. Kas Teil on mingit võimalust mõjutada seda, millega Te tööl tegelete? *
9. Kas Te jääte maha oma tööülesannete täitmisel? *
10. Kas Teie töökohal on kolleegide vahel hea koostöö? *
11. Kui sageli jääb Teil aega puudu kõigi oma tööülesannete lõpetamiseks? *
12. Kas Teil on piisavalt aega oma tööülesannete täitmiseks? *
13. Kas Te tunnete ennast töökollektiivi osana? *
14. Kas Te saate mõjutada Teile määratava töö mahtu? *
15. Kui sageli mõtlete uue töökoha otsimise peale? *
16. Kui sageli saate abi ja toetust oma kolleegidelt? *
17. Kui sageli on kolleegid valmis Teie tööalaseid probleeme ära kuulama? *
18. Kui sageli räägivad kolleegid Teiega sellest, kui hästi Te saate oma tööga hakkama? *
19. Kas Teil on vaja hoida kiiret töötempot? *
20. Kas Teie töö on emotsionaalselt raske? *
21. Kas töö eeldab Teilt omaalgatuslikkust? *
22. Kas Teie töö on mõttekas? *
23. Kas olete oma töökohal aegsasti informeeritud nt olulistest otsustest, muudatustest või tulevikuplaanidest? *
24. Kas Teie tööl on selged eesmärgid? *
25. Kas Teile esitatakse tööl vastuolulisi nõudmisi? *
26. Kas juhtkond tunnustab ja hindab Teie tööd? *
27. Kas tunnete, et töö, mida teete, on tähtis? *
28. Kas Te soovitaksite heal sõbral Teie töökohas tööle kandideerida? *
29. Kas teate täpselt, mis kuulub Teie vastutusalasse? *
30. Kas juhtkond suhtub Teisse lugupidavalt? *
31. Kas Teie töö haarab Teid emotsionaalselt? *
32. Kas saate tööl oma oskusi ja erialaseid teadmisi kasutada? *
33. Kas Teile meeldib oma töökohast teistele rääkida? *
34. Kas Te saate kogu informatsiooni, mida vajate selleks, et oma tööd hästi teha? *
35. Kas teete töö juures midagi sellist, mida mõned aktsepteerivad, aga teised mitte? *
36. Kas Teid koheldakse töökohal õiglaselt? *
37. Kas Te teate täpselt, mida Teilt tööl oodatakse? *
38. Kas Te peate mõnikord tegema asju, mida tuleks teha teisiti? *
39. Kas Teil on võimalus läbi oma töö õppida uusi asju? *
40. Kas Te tunnete, et olete tööl motiveeritud ja hingega asja juures? *
41. Kas peate mõnikord tegema asju, mis tunduvad Teile ebavajalikud? *
42. Kas Te töötate kogu päeva kiires tempos? *
43. Kas Teie töö annab Teile võimaluse täiendada oma oskusi? *
44. Kas Te tunnete, et koht, kus Te töötate, on Teile väga tähtis? *

Rääkides Teie tööst üldiselt, siis kui rahul Te olete ...

45. oma tööalaste väljavaadetega? *
46. töökeskkonnaga (nt tööruumid ja töövahendid)? *
47. sellega, kuidas Teie võimeid rakendatakse? *
48. oma tööga üldiselt, kõike sellega seonduvat arvesse võttes? *

Organisatsioon tervikuna - järgnevad küsimused ei puuduta Teie enda töökohta, vaid organisatsiooni tervikuna.

49. Kas juhtkond usaldab töötajaid, usub, et nad teevad oma tööd hästi? *
50. Kas Te saate usaldada juhtkonnalt tulevat informatsiooni? *
51. Kas konfliktid lahendatakse õiglaselt? *
52. Kas juhtkond varjab töötajate eest töötajatele olulist informatsiooni? *
54. Kas töötajad varjavad üksteise eest neile olulist informatsiooni? *
55. Kas töötajad varjavad infot juhtkonna eest? *
56. Kas töötajad üldiselt usaldavad üksteist? *
57. Kas juhtkond võtab kõiki töötajate ettepanekuid tõsiselt? *
58. Kas töötajatel on võimalik väljendada oma arvamusi ja emotsioone? *
59. Kas töö on jaotatud õiglaselt? *

Järgnevad küsimused puudutavad suhteid Teie otsese ülemusega.

60. Kui sageli on Teie otsene ülemus valmis ära kuulama Teie tööga seotud probleeme? *
61. Kui sageli saate abi ja toetust oma otseselt ülemuselt? *
62. Kui sageli räägib Teie otsene ülemus Teiega sellest, kuidas Te tööl hakkama saate? *

Mil määral Teie arvates Teie otsene ülemus ...

63. kindlustab igale töötajale head arenguvõimalused? *
64. peab oluliseks, et töötajad oleksid oma tööga rahul *
65. oskab hästi tööd planeerida? *
66. oskab hästi konflikte lahendada? *

Töö- ja eraelu - järgmised küsimused puudutavad Teie töö- ja eraelu vahelist seost.

67. Kas Te tunnete sageli vastuolu töö- ja eraelu vahel, millega kaasneb soov olla ühel ajal mõlemas kohas?
68. Kas Te tunnete, et töö imeb Teid energiast nii tühjaks, et see mõjub halvasti Teie eraelule? *
69. Kas Te tunnete, et töö võtab ära nii palju Teie aega, et see mõjub halvasti Teie eraelule?
70. Kas Teie sõbrad või pere ütlevad Teile, et Te töötate liiga palju?

Tervis ja heaolu - järgnevad küsimused puudutavad Teie enesetunnet viimase 4 nädala jooksul.

72. Kui sageli olete maganud halvasti ja rahutult?
73. Kui sageli olete tundnud, et olete kurnatud, täiesti läbi?
74. Kui sageli on Teil magama jäämisega raskusi?
75. Kui sageli olete tundnud ennast füüsiliselt kurnatuna?
76. Kui sageli olete tundnud ennast emotsionaalselt kurnatuna?
77. Kui sageli olete ärganud liiga vara, suutmata uuesti magama jääda?
78. Kui sageli olete tundnud ennast väsinuna?
79. Kui sageli olete ärganud öö jooksul mitmeid kordi ja leidnud, et on raske uuesti magama jääda?
80. Kui sageli on Teil olnud probleeme lõõgastumisega?
81. Kui sageli olete olnud kergesti ärrituv?
82. Kui tihti olete olnud pinges?
83. Kui tihti olete olnud stressis?
84. Kas Te ütleksite, et üldiselt on Teie tervis *

Konfliktid ja ebameeldivad käitumisviisid

85. Kas Te olete oma töökohal viimase 12 kuu jooksul saanud soovimatu seksuaalse tähelepanu osaliseks? *
86. Kui jah, siis kelle poolt?
87. Kas Teid on töökohal viimase 12 kuu jooksul ähvardatud vägivallaga? *
88. Kui jah, siis kelle poolt?
89. Kas Teie vastu on töökohal viimase 12 kuu jooksul kasutatud füüsilist vägivalda? *
90. Kui jah, siis kelle poolt?
91. Kas Teid on töökohal viimase 12 kuu jooksul kiusatud? Kiusamine tähendab seda, kui inimest koheldakse korduvalt ebameeldival või alandaval viisil ja inimesel on selle vastu ennast raske kaitsta. *
92. Kui jah, siis kelle poolt?